Türkiye’nin önde gelen üniversite ve sağlık kuruluşları ile işbirliği içinde olan Yuvam Dünya’nın İklim ve Sağlık Projesini’ni desteklemekten gurur duyuyoruz!

İklim krizi her alanda yuvamız Dünyamızı etkilemeye devam ediyor. Dünya çapındaki sağlık kuruluşları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin halk sağlığı için büyük bir tehdit olduğunu ilan etti. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini şimdiden gözlemlemeye başlamış olsak da, bu istenmeyen ve bazen yıkıcı sağlık etkilerinin önümüzdeki on yıllarda sıklık ve şiddetinin artacağı bilinmektedir.

İnsanlık için kırmızı alarm olarak nitelendirilen ve acil önlemler alınması gereken iklim krizi, dünyamızın her noktasına olumsuz sonuçlar getirmeye devam ederken öncelikle tıp öğrencileriyle ortak olmayı ve iklime dayanıklı sağlık sistemleri oluşturmada aktif rol almalarını desteklemeyi amaçlıyoruz.

Yuvam Dünya Derneği tarafından Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle açılan İklim Kliniği’nin ilk etkinliği 20 Mayıs 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Konferansta başrolde tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, psikoloji, beslenme ve diyetetik gibi sağlık bilimleri yer aldı.

Önde gelen bilim insanları, sanatçılar, iletişimciler ve uzmanlar, sağlık bilimleri öğrencilerine “iklim krizinin neden bir sağlık krizi olduğunu” anlattılar.

İklim krizinin dinamikleri ve sağlık sistemlerini nasıl etkilediğini konuşmaya ve çözümler üretmeye ortağız.