“Nasıl daha verimli çalışılır?”
Bu, günümüzde pek çok çalışanın kendi kendine sorduğu bir soru. Başka bir deyişle, hemen herkes
nasıl ideal zaman içerisinde ideal miktarda iş yapabileceğini merak ediyor. Eğer siz de nasıl daha
verimli çalışabileceğiniz hakkında fikirler edinmek istiyorsanız, okumaya devam edin!
Verimlilik Nedir?
Verimlilik, asgari sürede azami iş yaparak maksimum fayda sağlamak olarak tanımlanabilir. Bunun
için de çok çalışmak değil, akıllıca çalışmak gerekir. Verimliliği en fazla etkileyen faktörlerden biri ise
öz-motivasyon olup bunun için maddi kazanç, başarı, itibar vs. gibi amaçların bulunması şarttır.
Verimliliği artırmak için iş yerinde geçirilen zamanın iyi değerlendirilmesi önemlidir. Çoğu insan iş
yerinde uzun saatler harcayıp çok çalışsa da alınan verimlilik fazla yüksek olmayabilir. Azami
verimliliği sağlamak için bazı önlemler alabilir, çalışanlarınızı çeşitli yöntemlerle teşvik edebilirsiniz.
İşyerinde Verimlilik Nasıl Sağlanır?
Bireylerin kişisel sorunları, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, odaklanma problemi gibi sebepler iş yerinde
verimliliğin düşmesine yol açabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için alınabilecek hem
çevresel hem kişisel önlemler mevcuttur. Bu amaçla, öncelikle verimliliğin düşmesine yol açan
faktörler tespit edilerek bunları ortadan kaldırmak için gerekli adımların atılması gerekir. Verimliliği
etkileyen başlıca faktörler ise aşağıdaki gibidir:
  • Fiziki çevre
  • Kişinin öz-motivasyonu
  • Harcanan emeğin karşılığının maddi veya manevi verilip verilmediği
  • Çalışma temposu ve süresi
  • Çalışma ortamındaki imkânlar
  • Kişilerarası ilişkiler
  • Sosyal medyada ve internette fazla zaman geçirmek
  • Dikkat dağınıklığı, odaklanma sorunları
Verimliliği Artırmak İçin Neler Yapılabilir?
Kişinin çalışma performansını artırıp iş yerinde verimliliği artırmak için yapılabilecekler aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
  • Kurumsal öneri sistemi: İş yerinde gerekli motivasyonu ve iletişimi sağlamak için çalışanların önerilerinin yönetime iletilerek değerlendirilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Böylelikle iş yerinin işleyişi konusunda çalışanlara söz hakkı verilerek gerekli iyileştirmeler yapılır.