fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA

AYDINLATMA METNİ

İmuneks Farma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘İmuneks Farma’ olarak anılacaktır) olarak sizinle ilgili kişisel verileri işleyeceğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesi gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

İlgili Kişi

Aşağıdaki yöntemlerle kendisiyle ilgili bazı kişisel verileri topladığımız siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan İmuneks Farma veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz

o   İmuneks Farma’ya ait ürünlerin tanıtımının yapılması amacıyla tarafınıza İmuneks Farma Ürün Tanıtım Temsilcileri tarafından yapılan ziyaretlerin takibi;

o   Tarafınıza yapılacak İmuneks Farma ürünleriyle ilgili e-posta ve SMS gönderilmesi de dahil olmak üzere her türlü tanıtım ve promosyon faaliyetinde bulunmak;

 • İmuneks Farma’nın ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi;

Amaçları için işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’nci fıkrasında öngörüldüğü üzere açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, satış ve pazarlama departmanı ve diğer ilgili çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde, mesleki ziyaretlerde, kongrelerde toplanan formlar, anketler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Sonradan sizden elde edilecek kişisel verilerden, bu aydınlatma metni kapsamına girmeyenler olması durumunda aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilecek olup açık rızanın gerekmesi durumunda da ayrıca açık rıza alınacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanunlarda öngörülen durumlarda örneğin adli makamlarca talep edilmesi durumunda kişisel verileriniz açık rızanız olmadan aktarılabilir.

Hukuki yükümlülüklerin dışında kişisel verileriniz,

 • İmuneks Farma’nın işletme faaliyetleri kapsamında, veri işleyen sıfatına sahip işbirliği yaptığı (örneğin sistemlerine teknik altyapı hizmeti veren) diğer şirketlere;
 • Kongre/eğitim seyahatlerini organize etmek amacıyla bu konuda faaliyet gösteren şirketlere;

Aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizle alakalı olarak

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f)( d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

imuneks@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize

Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No:5 Gayrettepe 34349 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik bilgilerinizi ispat edecek diğer belgelerle birlikte yazılı olarak

Ya da noter kanalıyla yapabilirsiniz.

Web sitemizin adresi: http://imuneksfarma.com.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim formları

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Bir hesabınız varsa ve bu siteye giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi